YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Làm đường thốt nốt là kinh tế chủ yếu của dân tộc nào?

  • A. Chăm
  • B. Khơ me
  • C. Dân tộc Hoa
  • D. Dân tộc Cơ Ho

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON