AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kí hiệu \(z_0\) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình \(4{z^2} + 4z + 17 = 0\). Trên mặt phẳng toạ độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức \(w = i{z_0} + {z_0}\)

  • A. \(M\left( { - \frac{5}{2};\frac{3}{2}} \right)\)
  • B. \(M\left( {\frac{5}{2}; - \frac{3}{2}} \right)\)
  • C. \(M\left( {\frac{3}{2}; - \frac{5}{2}} \right)\)
  • D. \(M\left( {\frac{5}{2};\frac{3}{2}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>