ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của thoản mãn tính chất trên là

  • A. 2
  • B. 8
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Nếu X chứa 2 gốc của axit panmitic và 1 gốc của axit oleic ⇒ có 2 đồng phân thỏa mãn.

  - Nếu X chứa 1 gốc của axit panmitic và 2 gốc của axit oleic ⇒ có 2 đồng phân thỏa mãn.

  Vậy số đồng phân của X là 4. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF