ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là 

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Phương trình:

  Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

  Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

  3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77595

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF