ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:

  • A. Hạt vàng, vỏ trơn 
  • B. Hạt vàng, vỏ nhăn
  • C. Hạt xanh, vỏ trơn
  • D. Hạt xanh, vỏ nhăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là: hạt vàng, vỏ trơn. Phép lai hai cặp tính trạng của menden.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9180

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON