ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là:

  • A. Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp
  • B. Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp 
  • C. Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình
  • D. Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp là kết quả vào hiện tượng phân li độc lập.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 9182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1