ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là:

  • A. Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp
  • B. Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp 
  • C. Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình
  • D. Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp là kết quả vào hiện tượng phân li độc lập.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON