• Câu hỏi:

  Khả năng hấp phụ của đất phụ thuộc vào yếu tố nào?     

  • A. Thành phần cơ giới   
  • B. Số lương keo đất.
  • C. Số lượng hạt sét   
  • D. Phản ứng dung dịch đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC