• Câu hỏi:

  Bón phân hữu cơ cho đất có tác dụng: 

  • A. Chứa gốc axit, tăng dinh dưỡng cho đất.        
  • B. Tăng hoạt động của VSV, bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.
  • C. Chứa gốc axit, làm tăng hoạt động của VSV.      
  • D. Chứa nhiều xác xenlulozo, làm cho đất hóa chua.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC