• Câu hỏi:

  Đất nông nghiệp phần lớn là chua và rất chua vì:          

  • A. Tầng mùn dày,  hoạt động VSV yếu.
  • B. Tầng mùn mỏng, hoạt động VSV yếu.       
  • C. Tầng mùn dày,  hoạt động VSV mạnh.       
  • D. Tầng mùn mỏng, hoạt động VSV mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC