ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Jean's husband was a _______.

  • A. teacher 
  • B. dancer
  • C. soldier
  • D. servant  
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Chồng của Jean đã từng là

  A. giáo viên

  B. vũ công

  C. lính 

  D. người phục vụ

  Ý trong bài "At the time, Chuck was serving his country in the military, and had come home on leave to marry his sweetheart."

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1