ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Jean's husband was a _______.

  • A. teacher 
  • B. dancer
  • C. soldier
  • D. servant  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Chồng của Jean đã từng là

  A. giáo viên

  B. vũ công

  C. lính 

  D. người phục vụ

  Ý trong bài "At the time, Chuck was serving his country in the military, and had come home on leave to marry his sweetheart."

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA