YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Jean's husband was a _______.

  • A. teacher 
  • B. dancer
  • C. soldier
  • D. servant  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Chồng của Jean đã từng là

  A. giáo viên

  B. vũ công

  C. lính 

  D. người phục vụ

  Ý trong bài "At the time, Chuck was serving his country in the military, and had come home on leave to marry his sweetheart."

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF