YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:
  • A. peace
  • B. peaceful
  • C. peacefully
  • D. quite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước danh từ sử dụng tính từ

  Đáp án B đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7309

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON