YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from the passage that the inhabitants of the Khmer Empire ______.

  • A. were intentionally starved by the farmers
  • B. lost their food source due to excess rainfall
  • C. supplemented their diets with 'meat hunted in the nearby jungles
  • D. depended upon rice as their main source of food

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON