ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, Lake Tonle Sap in Cambodia ______.

  • A. is an enormous fresh body of water in Asia
  • B. was unable to supply enough fish for the people of Angkor
  • C. became polluted due to a population explosion
  • D. is one of the Seven Wonders of the World

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF