YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  According to the passage, Lake Tonle Sap in Cambodia ______.

  • A. is an enormous fresh body of water in Asia
  • B. was unable to supply enough fish for the people of Angkor
  • C. became polluted due to a population explosion
  • D. is one of the Seven Wonders of the World

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF