AMBIENT
 • Câu hỏi:

  All the following are mentioned as events that can affect food supply EXCEPT.

  • A. erosion of soil
  • B. contamination of soil
  • C. reduction of nutrients
  • D. loss of water supply

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>