YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The passage preceding the passage most likely discusses ______.

  • A. architecture of ancient Asian civilization
  • B. religious practices of the people of Angkor
  • C. the form of government practiced by the Khmer Empire
  • D. the other six wonders of the world

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA