ADMICRO
 • Choose the best answer to complete these following sentences

  Câu hỏi:

  Huong looks good-looking and clever.  Lien looks good-looking and clever. So______.

  • A. Huong and Lien look so good-looking and clever.
  • B. Huong looks good-looking and clever and Lien does so.
  • C. Huong looks good-looking and clever, so Lien looks good-looking and clever.
  • D. Huong looks good-looking and clever and so does Lien.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT