AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "Do you often visit your aunt? ", she asked.

  • A. She asked him if he often visit his aunt.
  • B. She asked him if he often visited his aunt.
  • C. She asked him if he often visited her aunt.
  • D. She asked him to visit his aunt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA