ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hợp tác là 

  • A. Cùng chung sức làm việc
  • B. Hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
  • C. Vì lợi ích chung
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, vì lợi ích chung. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON