YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chủ trương của Đảng và nhà nước ta

  • A. Coi trọng tăng cường hợp tác trong khu vực và trên thế giới
  • B. Nguyên tắc: Tôn trọng độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ
  • C. Giải quyết mâu thuẫn bằng đàm phán, thương lượng
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chủ trương của Đảng và nhà nước ta:

  + Coi trọng tăng cường hợp tác trong khu vực và trên thế giới

  + Nguyên tắc: Tôn trọng độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ

  + Giải quyết mâu thuẫn bằng đàm phán, thương lượng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8916

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON