YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở đâu?

  • A. Miệng
  • B. Thực quản
  • C. Dạ dày
  • D. Ruột non

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở khoang miệng.

  → Đáp án: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA