YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất nào không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa?

  • A. Lipit
  • B. Muối khoáng
  • C. Prôtêin
  • D. Gluxit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các chất vô cơ và xenlulozo không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13841

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON