YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất nào không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa?

  • A. Lipit
  • B. Muối khoáng
  • C. Prôtêin
  • D. Gluxit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các chất vô cơ và xenlulozo không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa.

  → Đáp án: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13841

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA