YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các chất mà cơ thể không hấp thụ được là: 

  • A. Đường đơn
  • B. Acid amin
  • C. Muối khoáng 
  • D. Xellulose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ thể người không có enzyme phân hủy xelluose nên không hấp thụ được.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134668

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON