YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của: 

  • A. Các tuyến tiêu hóa
  • B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
  • C. Hoạt động của các enzyme 
  • D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134671

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON