YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các hoạt động xảy ra trong quá trình tiêu hóa là: 

  • A. Hấp thụ chất dinh dưỡng
  • B. Ăn và uống
  • C. Thải phân 
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình tiêu hóa bao gồm các hoạt động: ăn và uống, vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON