YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa?

  • A. Vitamin
  • B. Muối khoáng
  • C. Nước
  • D. Lipit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lipit trong quá trình tiêu hóa bị biến đổi thành axit béo và glixerin.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF