YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các tuyến tiêu hóa là: 

  • A. Tuyến nước bọt
  • B. Tuyến vị
  • C. Tuyến ruột 
  • D.  Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Tuyến tiêu hóa có chức năng tiết ra dịch tiêu hóa chứa enzyme và các hợp chất khác để phân giải chúng thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.
  • Tuyến tiêu hóa gồm: tuyến nước bọt; tuyến vị; tuyến ruột; tuyến gan, tụy, mật.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON