YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 52,2 gam MnO2 trong dung dịch HCl đặc, nóng, dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí Cl2 ở đkc?

  • A. 11,2.
  • B. 13,44.
  • C. 8,96.
  • D. 6,72.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
  \(\Rightarrow n_{Cl_2}=n_{MnO_2}=0,6\ mol\)
  ⇒ V = 13,44 lít

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>