• Câu hỏi:

  Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là:

  • A. 8,96 lít.
  • B. 6,72 lít.
  • C. 17,92 lít.
  • D. 11,2 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn khối lượng: \(m_{Cl_2}=m_{muoi}-m_{KL}=28,4\ g\)
  \(\Rightarrow n_{Cl_2}=0,4\ mol \Rightarrow V = 8,86\ (l)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC