• Câu hỏi:

  Cho hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau: 

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Dung dịch H2SOđặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 bằng CaO. 
  • B. Khí Clo thu được trong bình eclen là khí Clo khô.
  • C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3.
  • D. Không thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch NaCl. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Không thế thay H2SO4 đặc bằng CaO vì sẽ xảy ra chuỗi phản ứng:
  CaO + H2O → Ca(OH)2
  Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC