YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

  • A. 4%
  • B. 6%
  • C. 4,5%
  • D. 10%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mol Na2O là = 6,2/62 = 0,1 (mol)

  Phương trình hóa học:

  Na2O + H2O → 2NaOH 

  0,1 →                     0,2

  Số gam chất tan NaOH là:

  \({m_{NaOH}} = n.M = 0,2.40 = 8(gam)\)

  Nồng độ phần trăm của dung dịch:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 = \frac{8}{{193,8 + 8}}.100 = 4(\% )\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON