YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để loại bỏ tạp chất CO2, SO2 ra khỏi khí CO người ta dùng hóa chất nào sau đây?

  • A. CaCO3
  • B. CaSO3
  • C. Ca(OH)2
  • D. NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2 lội từ từ qua dung dịch Ca(OH)2.

  CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo chất không tan CaCO3 và CaSOcòn lại khí CO không tác dụng thoát ra.

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

  SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON