YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho bốn chữ số 0; 1; 2; 3. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có bốn chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

  • A. 2333
  • B. 2187
  • C. 2287
  • D. 3233

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ các số đã cho, số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là 3210

  Từ các số đã cho, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là 1023

  Hiệu của hai số vừa tìm được là: 3210 – 1023 = 2187.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196693

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON