YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  9999 - y = 5489 Giá trị của y là

  • A. 4520
  • B. 6726
  • C. 4510
  • D. 6736

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  9999 – y = 5489

  y = 9999 − 5489

  y = 4510

  Đáp án cần chọn là C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON