YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một công ty, tuần đầu sản xuất được 3692 sản phẩm. Tuần thứ hai, họ chỉ sản xuất được 2978 sản phẩm. Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

  • A. 704 sản phẩm
  • B. 741 sản phẩm
  • C. 714 sản phẩm
  • D. 740 sản phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

  3692 – 2978 = 714 (sản phẩm)

  Đáp số: 714 (sản phẩm).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON