ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiệu của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số với số liền sau của 3600 là:

  • A. 6397
  • B. 6396
  • C. 6399
  • D. 6398
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là: 9998

  - Số liền sau của 3600 là: 3601

  Hiệu của hai số đó là: 9998 – 3601 = 6397

  Đáp số: 6397.

  Đáp án cần chọn là A.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 196691

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1