YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hiệu của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số với số liền sau của 3600 là:

  • A. 6397
  • B. 6396
  • C. 6399
  • D. 6398

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là: 9998

  - Số liền sau của 3600 là: 3601

  Hiệu của hai số đó là: 9998 – 3601 = 6397

  Đáp số: 6397.

  Đáp án cần chọn là A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196691

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF