YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biết: 567 x 5 - x=1107.  Giá trị của x là:

  • A. 1728
  • B. 1782
  • C. 1827
  • D. 1278

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  567 × 5 – x = 1107

  2835 – x = 1107

  x = 2835 − 1107

  x = 1728

  Giá trị của x là 1728

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF