ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ? 

  • A. 2615kg
  • B. 2651kg
  • C. 2516kg
  • D. 2156kg
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là :

  4550 – 1935 = 2615 (kg)

  Đáp số : 2615kg

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 196694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1