YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ? 

  • A. 2615kg
  • B. 2651kg
  • C. 2516kg
  • D. 2156kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là :

  4550 – 1935 = 2615 (kg)

  Đáp số : 2615kg

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON