ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng tiêu cực trong việc xây dựng gia đình văn hóa

  • A. Hiện tượng tảo hôn là truyền thống của làng
  • B. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa
  • C. Bảo vệ môi trường xanh sạch
  • D. Thắc chặt an ninh của khu phố

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiện tượng tiêu cực trong việc xây dựng gia đình văn hóa là hiện tượng tảo hôn là truyền thống của làng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA