AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Học sinh có thể làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư? 

  • A. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm
  • B. Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm
  • C. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA