AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Ý nghĩa xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là

  • A. Làm mất đoàn kết giữa hàng xóm với nhau
  • B. Làm cho đời sống tinh thần ngày càng lành mạnh. 
  • C. Tệ nạn ngày càng phổ biết 
  • D. Không giữ vững trật tự an ninh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>