ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ 4,48 lít SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 18,9    
  • B. 25,2  
  • C. 20,8    
  • D. 23,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nSO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol); nNaOH = 2.0,15 = 0,3 (mol)

  nNaOH/nSO2 = 0,3/0,2 = 1,5 ⇒ Tạo muối NaHSO3 và Na2SO3.

  nNa2SO3 = nNaOH - nSO2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 (mol)

  ⇒ nNaHSO3 = 0,1 mol

  ⇒ m = 0,1.104 + 0,1.126 = 23 (gam)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF