YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ 0,3mol khí H2S vào dung dịch chứa 0,5 mol NaOH. Sau phản ứng thu được muối nào?

  • A. NaHS
  • B. Na2S
  • C. NaHS và Na2S
  • D. Na2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để xác định muối tạo ra ta lập tỉ lệ mol: \(T = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_2}S}}}}\) 

  = 0,5/0,3 = 1,6667

  Tỉ lệ 1 < T < 2 → tạo 2 muối: muối trung hòa + muối axit

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON