YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để loại SO2 ra khỏi hỗn hợp với CO2, ta có thể dùng cách nào sau đây?

  • A. Cho hh khí qua dd nước vôi trong.
  • B. Cho hh khí qua dd brom dư.
  • C. Cho hh khí qua dd NaOH.
  • D. Cho hh khí qua dd Ba(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người ta dùng dung dịch brom dư:

  Khí SOlàm mất màu dung dịch brom

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON