YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai bóng đèn như nhau được mắc nối tiếp giữa hai đầu đoạn mạch AB, khi đó giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB sẽ 

  • A. bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn.    
  • B. nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn.
  • C. bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn. 
  • D. lớn hơn tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON