YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dòng điện là dòng 

  • A. các điện tích dịch chuyển có hướng.     
  • B. các nguyên tử dịch chuyển có hướng.        
  • C. các êlectrôn dịch chuyển có hướng .       
  • D. các phân tử dịch chuyển có hướng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83479

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON