AMBIENT
 • Câu hỏi:

  H2S không được tạo thành khi cho cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau? 

  • A. FeS + HCl. 
  • B. H2 + S. 
  • C. PbS + HCl. 
  • D. Na2S + H2SO4 loãng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>