YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các câu sau:

  (1) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hòa Na2SO3.

  (2) Phân tử SO2 có cấu tạo thẳng.

  (3) SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

  (4) Khí SO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit.

  (5) Khí SO2 có màu vàng lục và rất độc.

  Các câu đúng là 

  • A. (2), (5). 
  • B. (1), (2), (3), (5). 
  • C. (1), (3), (4), (5). 
  • D. (1), (3), (4).  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>