YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Câu nào diễn tả không đúng về tính chất hoá học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh ? 

  • A. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. 
  • B. Hiđôsunfua vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử . 
  • C. Lưu huỳnh đi oxít vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. 
  • D. Axít sunfuric vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA