ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giống lúa A khi trồng ở đồng bằng Bắc bộ cho năng suất 8 tấn/ ha, ở vùng Trung bộ cho năng suất 6 tấn/ ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ ha. Nhận xét nào sau đây đúng? 

  • A. Tập hợp tất cả các kiểu hình thu được về năng suất là mức phản ứng của kiểu gen quy định tính trạng năng suất lúa.
  • B. Giống lúa A có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất.
  • C. Năng suất thu được của giống lúa hoàn toàn do môi trường quy định.
  • D. Điều kiện môi trường thay đổi làm cho kiểu gen của giống lúa A thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu A đúng

  Câu B sai vì mỗi kiểu gen chỉ có một mức phản ứng

  câu C sai vì năng suất chịu ảnh hưởng của cả kiểu gen và môi trường

  câu D sai vì kiểu gen không thay đổi dưới tác động của điều kiện môi trường

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31058

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON