ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong số các quần thể sau đây, có bao nhiêu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền? 

  Quần thể 1: 0,5 AA : 0,5 Aa.

  Quần thể 2: 0,5 AA : 0,5 aa.

  Quần thể 3: 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa.

  Quần thể 4: 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa. 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Quần thể cân bằng di truyền là quần thể có cấu trúc 100%AA hoặc 100%aa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON